Ecology and distribution of Thanasimus formicarius (Linnaeus, 1758) and the newly discovered Thanasimus femoralis (Zetterstedt, 1828) in Belgium

A. Thomaes, A. Drumont, N. Warzée, J-Cl. Grégoire, E. Stassen, L. Crévecoeur, N. Berkvens, H. Casteels, D. Van De Vijver & H. Raemdonck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftBulletin de la Société royale belge d'Entomologie/Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie
  Volume153
  Pagina's (van-tot)206-214
  Aantal pagina’s9
  PublicatiestatusGepubliceerd - dec.-2017

  Dit citeren