Economisch effect van strategieën om antibioticagebruik te verlagen bestudeerd

Cristina Rojo Gimeno

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  1 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Op gesloten varkensbedrijven kunnen antibiotica substantieel worden gereduceerd door toepassing van bioveiligheidsmaatregelen en gerichte vaccinaties, zonder de economische prestaties in het gedrang te brengen. Dit blijkt uit een studie bij een 50-tal Vlaamse gesloten varkensbedrijven, uitgevoerd door het ILVO, in samenwerking met de Faculteit Diergeneeskunde van UGent.
  TaalNederlands
  TijdschriftVarkensbedrijf
  Aantal pagina's5
  StatusGepubliceerd - 30-mei-2016

  Dit citeren