Economisch effect van strategieën om antibioticagebruik te verlagen bestudeerd

Cristina Rojo Gimeno

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

    1 Downloads (Pure)
    Filter
    Afgerond

    Zoekresultaten