Economische impact van het vierwekensysteem op twee praktijkbedrijven

Jef Van Meensel, Ludwig Lauwers, Kelly Bryon, Marjolein Vandaele, Patricia Everaert, Greet Van Avermaet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

Uittreksel

De varkenssector in Vlaanderen wordt al geruime tijd gekenmerkt door kleine winstmarges. Het verhaal kennen we: varkensprijzen, die steeds meer bepaald worden door de internationale concurrentie, fluctuerende grondstofprijzen en de nutriëntenproblematiek die zorgt voor extra kosten. Voor individuele bedrijven komt het er op aan om de juiste beslissingen te nemen. Zo dient een keuze gemaakt te worden uit de verschillende systemen voor zeugenmanagement. In dit artikel wordt een economische vergelijking gemaakt tussen het éénweken- en het vierwekensysteem. Hiervoor worden literatuurgegevens over het effect van omschakelen naar het vierwekensysteem gekoppeld aan bedrijfsspecifieke info over 2 praktijkbedrijven. Het artikel is een synthese van een masterthesis, uitgevoerd door Kelly Bryon aan de Universiteit Gent, en een bachelorproef, uitgevoerd door Marjolein Van Daele aan de KaHo Sint-Lieven.
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftVarkensbedrijf
Volumeseptember
Pagina's (van-tot)16-18
PublicatiestatusGepubliceerd - 2011

Dit citeren