Economische perspectieven van 'molecular farming' in de glastuinbouw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Economische perspectieven van 'molecular farming' in de glastuinbouw'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie