Een enquête over het kwaliteitssysteem bij Belgische azalea’s.

Liesbet Van Remoortere, Nicole Taragola

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  7 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De azaleasector sleutelt aan de kwaliteit van zijn producten door middel van het Project Azalea Kwaliteit (PAK). Met het PAK worden aan geëngageerde telers, op basis van een charter dat ze ondertekenen, een aantal kwaliteitsnormen opgelegd. Deze worden door een adviesgroep gecontroleerd en bovendien wordt het eindproduct aan een bloeiproef onderworpen. De normen hebben onder meer betrekking op de vorm van de plant, de gelijkmatigheid van de bloemknopverdeling, de pot-plantverhouding en de zuiverheid en verzorging van de plant. Het project wordt begeleid door een kwaliteitsteam. De kwaliteitsadviesgroep adviseert de deelnemers en bezoekt ze tweemaal per jaar op hun bedrijf. Bovendien voert het onafhankelijke controleorganisme Integra controles uit op het bedrijf.

  Een belangrijke onderzoeksvraag in de casestudie is te weten of PAK-leden al dan niet over andere bedrijfsleiders – en bedrijfskenmerken beschikken dan niet-PAK-leden. Via het onderzoek zijn echter geen significante verschillen gevonden tussen leden en niet-leden.

  In het laatste deel van de casestudie werd aan de teler gevraagd in welke mate hij akkoord ging met een aantal stellingen over het PAK. In dit deel zijn wel enkele significante verschillen gevonden tussen leden en niet-leden. Zo blijkt dat niet-PAK-leden niet akkoord gaan met de stelling ‘het PAK-label bevordert het imago van het bedrijf’ en ‘het PAK-label bevordert de kwaliteit van het eindproduct’. PAK-leden gaan hier meer mee akkoord.
  Ook over de stelling ‘als men PAK- normen wil volgen, moet men over meer vakmanschap beschikken’ zijn de niet-leden minder akkoord dan de PAK-leden PAK-leden gaan niet akkoord met de stellingen: ‘het PAK-label verhoogt de productiekosten’ en ‘als men de PAK- normen wil volgen moet men te veel tijd vrijmaken voor administratie’ terwijl de niet-leden hier neutraal over zijn.

  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftVerbondsnieuws
  Volume2005
  Exemplaarnummer13
  Pagina's (van-tot)31-32
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2005

  Dit citeren