Een gecompartimenteerde kuststrook als raamwerk voor technische en ruimtelijke adaptatiemaatregelen

Jeroen De Waegemaeker, Sally Lierman, Bjorn Verhofstede, Pieter Foré, David Verhoestraete

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een boek/anthologie

  170 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Dit ontwerpend onderzoek bestudeert de kuststrook, de interfase tussen zee en land. Allereerst gaat het onderzoek in op de sterke verstedelijking die er de voorbije twee eeuwen plaats vond. Hierbij wordt bestudeerd hoe de huidige kustverdediging tot stand kwam. Vervolgens wordt onderzocht aan welke klimaatimpacten de kuststrook wordt blootgesteld. Nadat de uitdagingen op vlak van klimaatadaptatie zijn geformuleerd, komen de huidige adaptatieplannen aan bod. Vanuit het internationaal kader omtrent zeeweringsstrategieen wordt de Vlaamse kustlijn in vraag gesteld. Het CcASPAR-project stelt een gedifferentieerde aanpak door het compartimenteren van de kuststrook voorop, als kader voor zowel infrastructurele als ruimtelijke maatregelen. Bij het compartimenteren zet men niet langer in op een kustlijn maar worden systemen en de bijbehorende veiligheidsniveaus lokaal herdacht. Eerst wordt ingegaan op de potenties van een dergelijke aanpak. Vervolgens wordt nagegaan hoe zo’n gecompartimenteerde kuststrook aan de Vlaamse kust vorm kan krijgen. Ten slotte schetst een gevalstudie voor de regio Middelkerke-Oostende-Bredene de kwaliteiten van de gecompartimenteerde kust.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TitelKlimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging
  EditorsGeorges Allaert, Laurens Bouwer, De Sutter Renaat, Hubert Gulinck, Patrick Meire, Sylvie Van Damme, Pieter Van den Broeck, Veerle Vaneetvelde
  Aantal pagina’s22
  UitgeverijAcademia Press
  Publicatiedatum2012
  Pagina's166-187
  ISBN van geprinte versie978 90 382 2040 6
  ISBN van elektronische versie978 90 382 2040 6
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2012
  EvenementCcASPAR Klimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging - Gent, België
  Duur: 17-dec.-201218-dec.-2012
  http://www.ccaspar.ugent.be

  Dit citeren