Een in vitro benadering voor het schatten van de DVE- en OEB-waarde van gistconcentraten

Johan De Boever, Leo Fiems, José Vanacker, Sam De Campeneere

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

    275 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten