Een volatiele melkprijs: Het effect op het risicoprofiel van melkveebedrijven

Frankwin van Winsen, Yann de Mey, Erwin Wauters, Ludwig Lauwers, Steven Van Passel, Marc Vancauteren

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

Uittreksel

Deze publicatie tracht de effecten van de huidige, meer volatiele, melkprijs voor melkveebedrijven op de return en vooral het risico van deze return te beschrijven. Daartoe wordt het rendement op totaal vermogen als return indicator gekozen en als risico-indicator de standaardafwijking van ditzelfde rendement. De risico-returnprofielen van de melkveebedrijven uit de dataset worden uitgewerkt voor de periode 1989-2003 en vervolgens wordt voor dezelfde bedrijven het effect van de huidige volatiele melkprijs berekend. Ter vergelijking worden ook de risicoprofielen van bedrijven uit verschillende andere sectoren meegenomen.
Oorspronkelijke taalNederlands
Plaats productieMerelbeke
UitgeverijInstituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
Aantal pagina’s35
PublicatiestatusGepubliceerd - mei-2011

Publicatie series

NaamILVO-mededeling
UitgeverijILVO
Nr.84
ISSN van geprinte versie1784-3197

Dit citeren