Effect of decomposing litter on the mobility and availability of metals in the soil of a recently created floodplain

G. Du Laing, R. Samson, Annelies Bontinck, B. Vandecasteele, D. R.J. Vanthuyne, E. Meers, E. Lesage, F. M.G. Tack, M. G. Verloo

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Effect of decomposing litter on the mobility and availability of metals in the soil of a recently created floodplain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen

    Landbouw & Biologie