Effect of farm type on within-herd Salmonella prevalence, serovar distribution, and antimicrobial resistance

G Rasschaert, J Michiels, D Arijs, C Wildemauwe, Stefaan De Smet, M Heyndrickx

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Effect of farm type on within-herd Salmonella prevalence, serovar distribution, and antimicrobial resistance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie

    Medicijnen en Levenswetenschappen