Effect of farm type on within-herd Salmonella prevalence, serovar distribution, and antimicrobial resistance

G Rasschaert, J Michiels, D Arijs, C Wildemauwe, Stefaan De Smet, M Heyndrickx

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Filter
    Afgerond

    Zoekresultaten