Effect of immunocastration on carcass and meat quality in boars, barrows and gilts

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstract

    Vingerafdruk Bekijk de onderzoeksthema's van 'Effect of immunocastration on carcass and meat quality in boars, barrows and gilts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie