Effect of management after a period with feed restriction in Belgian Blue double-muscled cows

Leo Fiems, Johan De Boever, José Vanacker, Sam De Campeneere

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

    Filter
    Lezing en mondelinge bijdrage

    Zoekresultaten