Effect of nozzle type and configuration on spray deposition in Ivy pot plants

Dieter Foqué, David Nuyttens

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Effect of nozzle type and configuration on spray deposition in Ivy pot plants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.