Effect of pH on Rhodomonas salina growth, biochemical composition, and taste, produced in semi-large scale under sunlight conditions

Christos Latsos, Eric Wassenaar, Tanja Moerdijk, Bert Coleman, Johan Robbens, Sandra van Roy, Leen Bastiaens, Jasper van Houcke, Klaas R. Timmermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Effect of pH on Rhodomonas salina growth, biochemical composition, and taste, produced in semi-large scale under sunlight conditions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Landbouw & Biologie