Effect of population structure, sampling strategy and sample size on the estimates of selection parameters for shrimp (Crangon crangon) trawls.

Hans Polet, Frank Redant

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftFisheries Research
  Volume40
  Pagina's (van-tot)213-225
  Aantal pagina’s12
  PublicatiestatusGepubliceerd - 1999

  Dit citeren