Effect of sow lines and type of Belgian Piétrain sire line on carcass and meat quality

Eline Kowalski, Els Vossen, Marijke Aluwé, Sam Millet, Stefaan De Smet

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstractpeer review

Zoekresultaten