Effect of spray angle and spray volume on deposition of a medium droplet spray with air support in ivy pot plants

Dieter Foqué, David Nuyttens, Jan G. Pieters

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

    65 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Effect of spray angle and spray volume on deposition of a medium droplet spray with air support in ivy pot plants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie