Effect of spray volume on the deposition, viability and infectivity of entomopathogenic nematodes in a foliar spray on vegetables

Eva Brusselman, Bert Beck, Sabien Pollet, Femke Temmerman, Maurice Moens, David Nuyttens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Effect of spray volume on the deposition, viability and infectivity of entomopathogenic nematodes in a foliar spray on vegetables'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie