Effect of spray volume on the deposition, viability and infectivity of entomopathogenic nematodes in a foliar spray on vegetables

Eva Brusselman, Bert Beck, Sabien Pollet, Femke Temmerman, Maurice Moens, David Nuyttens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

Filter
Afgerond

Zoekresultaten