Effect of the green manures Sinapis alba, Brassica napus and Raphanus sativus on hatching of Globodera rostochiensis

Yirina Valdés Vazquez, Nicole Viaene, Roland N. Perry, Maurice Moens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Zoekresultaten