Effect of the spray application technique on the deposition of entomopathogenic nematodes in vegetables

Eva Brusselman, Bert Beck, Sabien Pollet, Femke Temmerman, Pieter Spanoghe, Maurice Moens, David Nuyttens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Effect of the spray application technique on the deposition of entomopathogenic nematodes in vegetables'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie