Effect van het voederadditief 3-nitrooxypropanol op de verhouding CH4/CO2 in een praktijkproef

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1

    125 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten