Effect van milde hittestress of fecale cortisol-metabolieten, bloed-mineralen en energiemetabolisme van Holstein koeien

Eva Van laer, Sam De Campeneere, Rupert Palme, Frank Tuyttens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstractpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Effect van milde hittestress of fecale cortisol-metabolieten, bloed-mineralen en energiemetabolisme van Holstein koeien'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie