Effect van milde hittestress of fecale cortisol-metabolieten, bloed-mineralen en energiemetabolisme van Holstein koeien

Eva Van laer, Sam De Campeneere, Rupert Palme, Frank Tuyttens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstractpeer review

    Filter
    Afgerond

    Zoekresultaten