Effectiveness and efficiency of chlorophacinone poisoning for the control of muskrat (Ondatra zibethicus) populations

FAM Tuyttens, JJJM Stuyck

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Effectiveness and efficiency of chlorophacinone poisoning for the control of muskrat (Ondatra zibethicus) populations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie