Effects of Low-frequency Pulsed Direct Current on Captive-housed Sea Fish.

G. vercauteren, Koen chiers, Bart Verschueren, Annemie Decostere, Hans Polet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftJournal of Comparative Pathology
  Volume143
  Exemplaarnummer4
  Pagina's (van-tot)354
  Aantal pagina’s1
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2010

  Dit citeren