Effects of Low-frequency Pulsed Direct Current on Captive-housed Sea Fish.

G. vercauteren, Koen chiers, Bart Verschueren, Annemie Decostere, Hans Polet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

  TaalEngels
  TijdschriftJournal of Comparative Pathology
  Volume143
  Exemplaarnummer4
  Pagina's (van-tot)354
  Aantal pagina's1
  StatusGepubliceerd - 2010

  Dit citeren