Effects of nozzle type and spray angle on spray deposition in ivy pot plants

Dieter Foque, David Nuyttens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Effects of nozzle type and spray angle on spray deposition in ivy pot plants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie