Effects of pile driving on fish larvae: a field experiment

Elisabeth Debusschere, Sofie Vandendriessche, Kristian Hostens, Bert Decoensel, Magda Vincx, Steven Degraer

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstract

    198 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Effects of pile driving on fish larvae: a field experiment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie