Efficacy of entomopathogenic nematodes against larvae of Tuta absoluta in the laboratory

Veerle Van Damme, Bert Beck, E Berckmoes, R Moerkens, L Wittemans, R De Vis, David Nuyttens, Hans Casteels, Martine Maes, L Tirry, P De Clercq

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

    Vingerafdruk Bekijk de onderzoeksthema's van 'Efficacy of entomopathogenic nematodes against larvae of Tuta absoluta in the laboratory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie