Eggshell characteristics and penetration by Salmonella enterica serovar Enteritidis through the production period of a layer flock

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Eggshell characteristics and penetration by Salmonella enterica serovar Enteritidis through the production period of a layer flock'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.