Eindrapport invloed van het lozen van gechloreerd zeewater op het macrobenthos in de bodem en de epifauna op de kaaimuur in het Fluxys LNG dok in de haven van Zeebrugge

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

71 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het lozen van gechlorineerd zeewater in het Fluxys LNG dok heeft op korte termijn geen directe invloed op het macrobenthos van de zachte substraten in het dok, noch op de epifauna aanwezig op de kaaimuur, zowel in het voor- als najaar als in de hoog- als laagwatergetijdenzones. De T1-staalnames (nadat de gasinstallatie in gebruik is genomen) vielen echter binnen het eerste jaar na de start van de chlorinatie en het lozen van gechloreerd zeewater in het dok, wat relatief kort is om een effect op te meten. Een mogelijks negatief effect op langere termijn op de aanwezige hardsubstraat epifauna is echter niet uit te sluiten.
Oorspronkelijke taalNederlands
Aantal pagina’s77
PublicatiestatusGepubliceerd - okt.-2014

Publicatie series

NaamILVO-mededeling no. 174
ISSN van geprinte versie1784-3197

Dit citeren