Cylindrocladium buxicola causes common box blight in Croatia

T. Cech, D. Diminic, Kurt Heungens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftPlant Pathology
  Volume59
  Exemplaarnummer6
  Pagina's (van-tot)1169
  Aantal pagina’s1
  DOI's
  PublicatiestatusGepubliceerd - 1-dec.-2010

  Dit citeren