Energiebesparing op varkensbedrijven

Greet Ghekiere, Bart Ryckaert, Anke De Dobbelaere, Anne-Sophie Vandevoorde, Veerle Van linden, Hilde Muylle, Tania De Marez, Claude Vanderschelden, Kristof Vermeulen, An Decombel, Lieve Wittemans, Raf De Vis, Liesbet Van Herck, Els Berckmoes, Jelle Geerts, Veerle Konings, Jonas Peeters, An Schellekens, Wim Hubrechts, Koen VranckenJenny Löffel, Christien Sauviller, Kris Goen, Liesbet Blindeman, Pieter Dambre, Els Pauwels, Evert Eriksson, Nico Vergote

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een rapport

  Uittreksel

  In tijden van stijgende energiekosten, een zich steeds sterker manifesterend broeikaseffect en een slinkende voorraad aan fossiele brandstoffen is het ook voor de landbouwsector cruciaal om na te denken over energiebesparing en alternatieve energieproductie en deze na grondige evaluatie toe te passen. Dit hadden ook de praktijk- en kenniscentra van EnergieBewust Boeren voor aanvang van het project begrepen. Een aantal van de projectpartners bouwde voorafgaand aan het project reeds heel wat kennis op inzake energie. Vanuit de kennis en ervaring van de projectpartners met land- en tuinbouwonderzoek kon binnen het project een antwoord gevonden worden op meerdere onderzoeksvragen omtrent energiebesparing en -productie.

  EnergieBewust Boeren had dan ook drie concrete doelstellingen inzake energie:
  1) Gemeenschappelijke en duurzame tools ontwikkelen
  2) Sensibiliseren
  3) Begeleiden
  Deze doelstellingen werden allen ingevuld via verschillende acties waarin zowel de sectoren glastuinbouw, akkerbouw & veehouderij als de witloofsector hun gading vonden.

  De praktijkcentra bundelden de krachten in één kennisconsortium waar zowel verzameling van kennis als kennisuitwisseling tussen partners onderling centraal stonden. Onderzoek werd uitgevoerd vertrekkend vanuit gezamenlijke strategieën. Enerpedia werd daarbij het centraal digitaal kanaal voor communicatie van onderzoeksresultaten, evenementen, workshops, demonstraties en algemene informatie inzake energiebesparing, energieproductie en energiegewassen. Naast groepscoaching konden bedrijven ook voor individuele begeleiding terecht bij de praktijkcentra.

  Het project heeft bij afloop meer dan 6000 mensen kunnen bereiken via ruim 200 begeleidingsacties. Op die manier hebben de partners de landbouwsector een grote stap dichter kunnen brengen bij een energiezuinige bedrijfsvoering om zo ENERGIEBEWUST TE BOEREN.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TitelEnergiebewust Boeren. Eindverslag (01/04/2010-31/09/2012). : EFRO 2007-2013, Doelstelling 2, Vlaanderen
  Aantal pagina’s5
  Publicatiedatumapr.-2013
  Pagina's1-118
  PublicatiestatusGepubliceerd - apr.-2013
  EvenementOpenEnergieDag - Verspreid over Vlaanderen, België
  Duur: 2-mrt.-20122-mrt.-2012
  http://www.enerpedia.be/nl/3146

  Dit citeren