Enrichment efficiency of cold and freeze stressed O26 and O111 STEC serotypes.

Bavo Verhaegen, Koen De Reu, Marc Heyndrickx, Nadine Botteldoorn, Lieven De Zutter

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstract

    Zoekresultaten