Environmental benefits of leaving offshore infrastructure in the ocean

Ashley M Fowler, Anne-Mette Jorgensen, Jon C Svendsen, Peter I Macreadie, Daniel OB Jones, Gert Van Hoey, et al.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Zoekresultaten