Environmental efficiency measurement and the materials balance condition

Tim Coelli, Ludwig Lauwers, Guido Van Huylenbroeck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Environmental efficiency measurement and the materials balance condition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Zaken en Economie