Environmental life cycle assessment of grain maize production: An analysis of factors causing variability

Vertaalde titel van de bijdrage: Ecologische levenscyclusanalyse van de productie van korrelmaïs: analyse van de factoren die variatie veroorzaken

Lieselot Boone, Veerle Van linden, Steven De Meester, Bart Vandecasteele, Hilde Muylle, Isabel Roldán-Ruiz, Thomas Nemecek, Jo Dewulf

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  6 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Ecologische levenscyclusanalyse van de productie van korrelmaïs: analyse van de factoren die variatie veroorzaken'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Aarde en milieuwetenschappen

  !!Chemistry

  Engineering en materiaalwetenschappen