Estimating group size and population density of Eurasian badgers Meles meles by quantifying latrine use

FAM Tuyttens, B Long, T Fawcett, A Skinner, JA Brown, CL Cheeseman, AW Roddam, DW MacDonald

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Estimating group size and population density of Eurasian badgers Meles meles by quantifying latrine use'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen