Estimation of chemical carcass composition from 8th rib characteristics with Belgian blue double-muscled bulls

S De Campeneere, L O Fiems, G Van de Voorde, J M Vanacker, C V Boucque, D I Demeyer

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Estimation of chemical carcass composition from 8th rib characteristics with Belgian blue double-muscled bulls'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicijnen en Levenswetenschappen

    Landbouw & Biologie