Evaluation of airborne particles at the Alhambra monument in Granada, Spain

Benjamin Horemans, Carolina Cardell, Laszlo Bencs, Velichka Kontozova-Deutsch, Karolien De Wael, Rene Van Grieken

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Evaluation of airborne particles at the Alhambra monument in Granada, Spain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Chemische stoffen