Evaluation of different chromogenic media for the detection of methicillin-resistant Staphylococcus aureus CC398 in broilers

L.J. Pletinckx, J. Dewulf, Y. De Bleecker, Geertrui Rasschaert, B.M. Goddeeris, I. De Man

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Zoekresultaten