Evaluation of marine spatial planning requires fit for purpose monitoring strategies

Vanessa Stelzenmüller, Roland Cormier, Kira Gee, Rachel Shucksmith, M. Gubbins, K. Yates, Andrea Morf, E. Mikkelsen, Ellen Pecceu, C. Aonghusa, A. Kannen, S. Clarke, J Tweddle

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftJournal of Environmental Management
Exemplaarnummer278(2):111545
ISSN0301-4797
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 15-jan-2021

Dit citeren