Evaluation of salt concentrations, chromogenic media and anatomical sampling sites for detection of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in pigs

L J Pletinckx, Y De Bleecker, J Dewulf, Geertrui Rasschaert, B M Goddeeris, I De Man

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Zoekresultaten