Evaluation of the impact of polyethylene microbeads ingestion in European sea bass (Dicentrarchus labrax) larvae

D Mazurais, B Ernande, P Quazuguel, A Severe, C Huelvan, L Madec, O Mouchel, P Soudant, J Robbens, A Huvet, J Zambonino-Infante

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Evaluation of the impact of polyethylene microbeads ingestion in European sea bass (Dicentrarchus labrax) larvae'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Landbouw & Biologie

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Aarde en milieuwetenschappen