Evidence of possible methicillin-resistant Staphylococcus aureus ST398 spread between pigs and other animals and people residing on the same farm

Larissa J Pletinckx, Marijke Verhegghe, Florence Crombé, Jeroen Dewulf, Yves De Bleecker, Geertrui Rasschaert, Patrick Butaye, Bruno M Goddeeris, Ingrid De Man

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

    Zoekresultaten