Experimental and numerical analysis of the spray application on apple fruit in a bin for postharvest treatments

Alemayehu Ambaw, Donald Dekeyser, Tanja Vanwalleghem, W. Van Hemelrijck, David Nuyttens, M A Delele, H. Ramon, Bart Nicolaï, U L Opara, P. Verboven

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  110 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Experimental and numerical analysis of the spray application on apple fruit in a bin for postharvest treatments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Landbouw & Biologie

  Medicijnen en Levenswetenschappen