Exploitation of 2n pollen to create genetic variation in the genus Begonia

Angelo Dewitte

Onderzoeksoutput: ScriptieDoctoraatsscriptie - Doctoraatsscriptiepeer review

832 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
Uitgever
ISBN’s in drukversie978-90-5989-399-3
PublicatiestatusGepubliceerd - 2010

Dit citeren