Exploring processes of region-specific rural development in Flanders

Lies Messely, Elke Rogge, Joost Dessein

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1

    12 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Exploring processes of region-specific rural development in Flanders'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Sociale wetenschappen